Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Usług Portalu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Portalu. Poniżej przedstawiono procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora.

 1. Informacje Osobiste

Przeglądanie Portalu. Można oglądać zawartość Portalu bez Konta Użytkownika. Można też skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem zakładki KONTAKT lub bezpośrednio przez wysłanie wiadomości e-mail, nie rejestrując konta.

Informacje dotyczące użytkowania. Podczas korzystania z Portalu, Administrator może rejestrować informacje na taki temat, jak (w szczególności):

– dane o ulubionych gatunkach,

– dane o innych Użytkownikach, z którymi dany Użytkownik się komunikuje,

– dane o oglądanych przez Użytkownika Wpisach i Recenzjach,

– dane o elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu.

 1. Sposoby wykorzystania danych i Cookies

W przypadku przesłania do Portalu Informacji Osobistych, mogą one zostać użyte do utrzymywania, udostępniania i udoskonalania Portalu oraz przetwarzania wszystkich przeglądanych bądź dodanych treści.

Administrator nie używa informacji osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez ich zgody. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe lub administracyjnych (takich jak powiadamianie o istotnych zmianach w Portalu lub obsługa Użytkownika). Na stronie ustawień Konta Użytkownika można wybrać, jak często Administrator wysyła wiadomości e-mail z informacjami o aktualizacjach.

Administrator używa plików cookie oraz informacji dzienników, aby (w szczególności):

 • zapisywać informacje, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać ich ponownie podczas kolejnych odwiedzin Użytkownika w Portalu,
 • dostarczać Użytkownikowi niestandardową i spersonalizowaną treść oraz informacje;
 • monitorować efektywność kampanii marketingowych;
 • monitorować zbiorcze pomiary, np. łączną liczbę odwiedzających i wyświetlonych stron;
 • śledzić  Komentarze użytkownika oraz jego status w ewentualnych promocjach, loteriach i konkursach.

Cookies:

 1. mogą być używane przez Administratora lub jego Partnerów Marketingowych celem identyfikacji Użytkownika
 2. mogą być wykorzystywane celem śledzenia wszelkiej aktywności Użytkownika, w tym – w szczególności – do pozyskiwania informacji o których mowa w powyższym punkcie 3. oraz do zbierania następujących danych (faktycznie lub potencjalnie):
 • informacje o przeglądanych w ramach Portalu stronach
 • informacje o prowadzonych przez Użytkownika interakcjach z poszczególnymi częściami lub elementami Portalu
 • informacje o wszelkich elementach „klikanych” przez Użytkownika w Portalu,
 • informacje z jakich zewnętrznych stron Użytkownik wszedł do Serwisu
 • informacje do jakich zewnętrznych stron Użytkownik został przekierowany z Serwisu
 • informacje o numerze IP z jakiego Użytkownik wszedł na Serwis i/lub z jakiego się logował, etc
 • informacje o wszelkich innych interakcjach Użytkownika z Portalem lub wywołanymi przez niego jawnie lub niejawnie elementami mogą być wykorzystywane celem dopasowania treści do upodobań oraz nawyków Użytkownika (analiza behawioralna), w tym chodzi (w szczególności) o reklamy, w tym tzw. marketing behawioralny oraz autopromocję Serwisu

Użytkownik ma prawo sprzeciwu – musi w tym celu odpowiednio skonfigurować urządzenie końcowe (w szczególności przeglądarkę – wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies) lub skontaktować się z Administratorem; może też złożyć odpowiednie oświadczenie

sprzeciw nie dotyczy jednak cookies o charakterze technicznym (a nie stricte śledzącym, służącym przede wszystkim celom marketingowym), niezbędnych do prawidłowego działania Portalu i jego usług

[Profilowanie] Informacje o których mowa w punktach 3. i 4. mogą być wykorzystywane do profilowania – zarówno przez Administratora, jak i jego Partnerów Marketingowych, przy poszanowaniu prawa do sprzeciwu, o którym mowa w punkcie 4 (d) niniejszej Polityki i z zastrzeżeniem określonym w punkcie 4 (e).

[Monitorowanie mailingu] W celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi Administrator może umieszczać tag (określany też czasem jako plik „web beacon”) w wiadomościach HTML e-mail działu obsługi klienta lub innych wysyłanych wiadomościach (w tym również w newsletterze, jak i w mailingu reklamowym), aby potwierdzić ich dostarczenie.

[Mailing – odpowiednie stosowanie] Do wiadomości wysyłanych drogą mailową, które zostają wysyłane w formacie html, o których mowa w punkcie uprzednim mają odpowiednio zastosowanie postanowienia powyższych punktów 3, 4 i 5. niniejszej Polityki (chodzi w szczególności o działania Użytkownika w ramach wiadomości e-mail, np. „kliknięcia” w aktywne elementy tej wiadomości, np. linki).

 1. Wybór Użytkownika co do ustawień prywatności, w tym Cookies

Mając swój Profil Użytkownika, Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności.

Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal możesz mieć dostęp do niektórych Treści Użytkowników i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się w internecie.

Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

 1. Reklamy w Portalu

Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są  pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego konta.

Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookiem, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.

Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

 1. Więcej informacji

Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania danych osobowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące produktu lub konta można znaleźć na stronach Centrum Pomocy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się z listą wersji zarchiwizowanych lub napisać na adres mailowy Administratora.